KURULUŞ İLKELERİ

Uluslararası Kooperatifçilik ilkelerine bağlı ve 1163 sayılı kooperatifler yasası içinde çalışma yürütür.

Tüketim kooperatifleri tüm tüketicilere açık bir örgütlenme yapısı ile oluştuğunda üretim kooperatiflerine Pazar yaratılmış olacaktır.

Kooperatifimiz Türkiye’de açık kapı ilkesi ile kurulmuş ilk tüketim kooperatifidir. Bütün tüketicilerin her zaman ortak olabileceği bir kuruluştur. Üretici kooperatiflerin ürünlerini en kısa yoldan aracısız ortaklarına ulaştırır.

Ülkemizde tüketiciler kooperatiflerde örgütlenememişlerdir. Bizler bu örgütlenmeye öncülük ediyoruz. Günümüze kadar kurulan tüketim kooperatifleri meslek kuruluşları şeklinde kurulmuş ve zaman içinde yer değiştirmelerle, ast üst çekişmeleri ile kısa sürede tasfiye olmuşlardır.

Tüketim kooperatifleri yapısı gereği ortaklarının dışında yasalar çerçevesinde hiçbir kuruluşa bağlı değildir. Her yıl ortaklarına genel kurullarda hesap verir. Her ortak bir oy hakkına sahiptir ve kendisinden başka yalnızca bir kişiye daha vekalet edebilir. Oy hakkı sermaye miktarına bağlı değildir.

 Bizler; Ülkemize ve insanımıza sahip çıkamadığımız zaman yabancı ortaklı zincir marketler vasıtasıyla kendi ürünümüzü kendimiz tüketirken onlara para ödeyip bizi sömürmelerine kaynak oluşturmaya devam edeceğiz.

 

         1-Halkımızın öncelikli olarak gıda olmak üzere tüketim ihtiyaçlarını aracısız olarak karşılamak için çalışmalar yürütmek.

 

2-Üretici kooperatifleri ile ilişki kurarak öncelikli olarak ürettikleri sağlıklı ve doğal gıdaları tüketicilere aracısız ulaştırmak. Doğaya ve çevreye saygılı bir üretim  esas alınacaktır.

 

3-Tüketiciler olarak sağlıklı gıdaya ulaşmak için büyük ücretler ödemekteyiz. Sağlıklı gıdaya doğrudan ulaşarak, hem harcamalarımızı kısacağız, hem de üreticinin kazanç elde etmesini sağlayacağız. Aracılara yapacağımız ödemeleri üretici ve tüketici adil olarak paylaşacağız. Alın teri vazgeçilmez ve değerlidir.

 

4-Ortak sayımızın yeterli sayıya ulaştığı yerlerde Cumhuriyet Bakkalı adıyla satış noktaları açmak. Küçük üreticilerin korunduğu ve kollandığı bir üretim desteklemek.

 

5-E-ticaretin geliştiği çağımızda cumhuriyet bakkalı üzerinden uzaktan satış yapmak. Sürdürülebilir üretim ve pazar yaratmak.

 

6-Ulusal bazda e-ticaret sitelerinde mağazalar açarak ürünlerimizi ülke genelinde satmak. Sağıklı üretilen ürünlerin pazarını genişletmek.

 

7-Üreticilerin ürünlerinin pazarını genişleterek belirlediğimiz tüketici ihtiyaçlarını ürettirerek planlı bir üretime geçmek. Böylece üretici tüm ürettiği ürünü pazarlayarak zarar etmeyecek, biz de istediğimiz kalitede ürünü her zaman tüketebileceğiz. Kalkınma üreticinin ürünlerini değerinde pazarlaması ile başlar ve başarılır.

 

8-Diğer tüketici kooperatifleri ile fikir ve eylem birliği oluşturmak için çalışmalar yürütmek. Ortaklıklar kurmak. Birlikte güçlenmek. Kooperatifler arası güç birliği ile güçlü bir dayanışma kuruluşu ortaya çıkarmak.

9-Her kooperatif kuruluş amaçlarını yerine getirirse aradaki boşlukları doldurmak için atılacak adımlar çok daha kolay ve güçlü atılır.

 

 

 

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir